Skip to main content

Spil in de Wijk-Maastricht

De aanpak van de sfeerkeepers sprak de organisatoren aan. Reden waarom de sfeerkeepers gevraagd werd om een workshop te geven en uit te leggen hoe ze dit nu deden. Spil in de Wijk is o.a. opgericht door Wonenlimburg met hulp van de provincie. De conferentie gaat over “Vasthouden e/o loslaten… Wat verwacht jij van mij?”. Het is anno 2019 niet meer vanzelfsprekend dat de traditionele partijen zoals gemeente, zorg- of welzijnsorganisatie eigenaar zijn van veranderingen in de sociale en fysiek structuur.

De leefomgeving van inwoners van wijken en dorpen in Limburg verandert constant. Een van die veranderingen betreft “eigenaarschap” van ontwikkelingen en vraagstukken.

Een herijkte invulling van vasthouden en loslaten. Dat gaat dus over eigenaarschap teruggeven aan de burger, hoe doe je dat als professional en hoe wil je dat als burger-vrijwilliger. Uiteraard zijn de sfeerkeepers en hun aanpak interessant voor menigeen. Als geen ander kunnen wij verduidelijken wanneer samenwerking gewenst is, of dat iets losgelaten kan worden. Wat is de realiteit en de wens van de gedachte.... Er zijn verschillende punten waarbij juist nu gevraagd wordt om samenspraak. Want alleen SAMEN kunnen wij loslaten of vasthouden. Er valt nog veel te doen. De sfeerkeepers kregen meteen belangstelling vanuit L1.

https://www.devereniginglimburg.nl/thema-s/wijken/sfeerkeepers

 

 

 

 

Spil in de Wijk Maastricht 2019