Skip to main content

Keuzedeel Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid

Het keuzedeel is een onderdeel binnen het vmbo met als doel leerlingen beter inzicht te geven in de richting die zij zullen kiezen in het middelbaar beroeps onderwijs.

Vanuit de eigen expertise heeft de Stichting Opleidingen Sfeerkeepers dit keuzedeel op basis van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) uitgewerkt en vorm gegeven. Het keuzedeel wordt zoveel  mogelijk op basis van ervaringsleren uitgevoerd in samenwerking met het lokale bedrijfsleven en instellingen.

Op verschillende scholen in het voortgezet middelbaar onderwijs wordt inmiddels het keuzedeel Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid gegeven volgens de richtlijnen van het Ministerie.