Kennisplatform

...verbeteringen aan te brengen op het gebied van sociale veiligheid en leefbaarheid.

‘Goede sfeer’ is een groot goed. Ze is de voorwaarde dat het primaire proces voortgang vindt en de doelstelling van de organisatie wordt bereikt. Op school wordt les gegeven, de buurt en de wijk zijn veilig en vertrouwd, in de kroeg is het gezellig, en als het evenement een feest is, kan er feest gevierd worden. ‘Goede sfeer’ is echter ook kwetsbaar. Hoe gemakkelijk kan die door een enkel incident verstoord worden? Hoe gemakkelijk kan iemand om welke reden ook de stemming bederven? Hoe snel kan een situatie veranderen in chaos en conflict en kan de sociale veiligheid verloren gaan? Leefbaarheid bestaat uit de componenten welzijn en sociale veiligheid en juist deze twee componenten zijn ook de kenmerken van het werk van de sfeerkeeper. Deze kan daarom ook aangeduid worden met ‘pedagogisch medewerker leefbaarheid’. Pedagogisch omdat het accent ligt op duurzame gedragsverandering.

Ervaringsdeskundigen, wetenschappers, schrijvers, politie, opbouw- en jongerenwerkers, gemeenten, en andere instanties werken mee met de sfeerkeepers.

Bent u als organisatie, ondernemer, betrokken bij maatschappelijke of sociale veiligheid rondom school, buurt, winkelcentra en/of in uitgaansgebieden? Voelt u zich betrokken bij deze veiligheidsvraagstukken en wilt u uw dagelijkse praktijk delen met professionelen en/of wetenschappers, neemt u dan contact met ons op.

Het gaat hierbij om het delen van ervaringen en dat door samenwerking, en het aan de slag gaan met best practices en onderzoeksresultaten, dagelijkse werkzaamheden kwalitatief worden verbeterd.

De sfeerkeepers geven regelmatig uitleg en delen hun kennis met anderen.
Heeft u belangstelling om dieper in de materie te duiken of interesse in een workshop of lezing, neem dan contact met ons op.

De sfeerkeepers zijn in een interview te zien bij Omroep Venlo. Jefta Maters en Marc Berghs spraken over de aanpak m.b.t. de leefbaarheid en de inzet van de sfeerkeepers en de junior assistent sfeerkeepers.

Hieronder een link naar deze uitzending, die start op 08.08
https://www.youtube.com/watch?v=OYpY7axCNUE&feature=youtu.be

Een sociaal duurzame samenleving vraagt om samenwerkingen met partners, die kennis van zaken hebben en passie om jongeren te helpen met hun toekomst.

Expertisecentrum