Skip to main content

De sfeerkeepers vanuit een ander perspectief.

Dat sfeerkeepers trachten jongeren bewustwording bij te brengen en leertrajecten op scholen geven, is inmiddels bekend en wordt als positief ervaren bij ouders, school en buurtbewoners. Iedereen weet dat ze doen aan sociale veiligheid en weten hoe ze een verbindingsfactor kunnen zijn tussen verschillende groepen in de samenleving. De houding van de sfeerkeepers en hun streven naar goede communicatie tussen partijen heeft ertoe geleid dat sfeerkeepers vaker gevraagd worden voor evenementen.

Sfeerkeepers zijn echter niet alleen pedagogische medewerkers maar hebben daarnaast ook een beveiligingsdiploma. Door deze vaardigheden en kennis zijn ze uitermate geschikt op een bepaald niveau te functioneren. De samenleving ervaart dit als prettig, dienstbaar en toegankelijk.

Een goede sfeerkeeper te worden wordt je niet zomaar. Dit heeft te maken met goede begeleiding en de wil om te leren en te trainen. In hun functioneren zijn ze echter gefocust en kunnen ze adequaat handelen bij eventuele incidenten. Hierin merk je dat deze combinatie en de gedegen opleiding en verworven inzichten, ervaringen en kracht ertoe hebben geleid dat ze graag gezien worden bij evenementen. Zoals de foto’s laten zien is een van de onderdelen het preventief fouilleren van mensen op wapenbezit en drugs en opnameapparatuur bij concerten.

Sfeerkeepers fouilleren