Skip to main content

Kennisplatform en Expertisecentrum

Jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Overal kampen we met problemen van gelijke strekking op het gebied van sociale veiligheid en leefbaarheid. Het motiveren van jongeren om actief deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en onderwijs op een positieve wijze zonder daarbij hun identiteit te verliezen is hierbij een belangrijke gegeven. Ook ontstaan er steeds meer initiatieven om op lokaal niveau jongeren die dreigen te ontsporen weer op de rit te krijgen. Ieder initiatief doet dit weer op geheel eigen unieke wijze. Door deze lokale initiatieven en krachten te bundelen, wordt kennis en kunde gedeeld en versterken wij elkaar op een positieve manier.

Een sociaal duurzame samenleving vraagt om samenwerkingen met partners, die kennis van zaken hebben en passie om jongeren te helpen met hun toekomst.

Organisaties, bedrijven en partners, die nu al samenwerken zijn……………..