Skip to main content

Expertisecentrum en Kennisplatform

Sfeerkeepers.nl is een initiatief van Stichting Opleidingen Sfeerkeepers.

Deze website heeft een gecombineerde doelstelling. Het gaat hierbij om het delen en bundelen van kennis en expertise.  Sociale veiligheid, leefbaarheid, burger- en straatcultuur, onderwijs en ontwikkeling zijn daarbij belangrijk en daarnaast is sfeerkeepers.nl de informatiebron over sfeerkeepers en hun werkwijze. De behoefte om deze site te lanceren is ontstaan vanuit diverse vragen en probleemstellingen van professionals uit diverse werkvelden. Hoe kunnen wij een prettige omgeving terugbrengen in scholen, buurten en wijken. Waarbij jong en oud zich veilig voelt en wij optimaal kunnen leven en werken met elkaar.